kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie richt zich op de motoriek (het bewegend functioneren) van het kind in zijn leefomgeving en wil een positieve bijdrage leveren aan een optimale ontwikkeling als basis voor het uiteindelijke functioneren als volwassene. De kinderfysiotherapeut heef specifieke kennis over aandoeningen bij kinderen en weet veel van groei en ontwikkeling (sociaal, motorisch en psychologisch).
Het doel is dus de ontwikkeling optimaal te stimuleren. De belangrijkste rol is hierbij weggelegd voor de ouders/verzorgers van het kind. Zij zien het kind het meest en hebben de meeste invloed op de ontwikkeling. Het coachen van de ouders is hierbij van het grootste belang. Het speerpunt van de behandeling ligt in de begeleiding van zuigelingen na een vroege of moeilijke start.

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind (het diagnostisch proces).

Tevens is hij in staat om (dreigende) problematiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken (het behandelproces). Daardoor levert hij een positieve bijdrage aan een optimale participatie van het kind in zijn omgeving. Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling. Verder onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/verzorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces.

De kinderfysiotherapeut is geschoold op het gebied van medische en psychosociale kinderspecialismen, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. Naast de rol van specialist (diagnostiek en behandeling), worden kinderfysiotherapeuten ook ingezet in de rol van professioneel leider (zorgvernieuwing binnen de werksetting), beroepsontwikkelaar (beroepsinnovatie) en de rol van adviseur (consultatie door beroepsgenoten, medebehandelaars en andere professionals). Deze rollen zijn uitgebreid beschreven in het Beroeps Competentie Profiel Kinderfysiotherapeut.

Kinderfysiotherapeuten zijn o.a. werkzaam in (academische) ziekenhuizen, revalidatiecentra, bij medisch kleuterdagverblijven, consultatiebureaus, scholen voor speciaal onderwijs, speciale behandelcentra voor kinderen en in particuliere praktijken. Vanuit de particuliere praktijk komen kinderfysiotherapeuten ook in de thuissituatie van het kind. Er wordt nauw samengewerkt met medebehandelaars. Kinderfysiotherapeuten maken vaak deel uit van multidisciplinaire teams.

De kwaliteit van de kinderfysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register (CKR). Vanaf 2015 is het Professional Master niveau de entree-eis voor registratie in het CKR deelregister Kinderfysiotherapie. Geregistreerde kinderfysiotherapeuten houden hun kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen, scholing en gestructureerd intercollegiaal overleg. Herregistratie vindt plaats als voldoende accreditatiepunten zijn gehaald in de vijfjarige registratieperiode en indien voldaan wordt aan de werkeis.

De Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) voert als beroepsvereniging beleid dat gericht is op de toekomst van het vak kinderfysiotherapie.

fysiothertr;

Gebouwd in eigen beheer | Copyright © 2013 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.